Zmocnění členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) pro asociaci Cannabis is The Cure, z.s.

Protinávrh žalovaného vůči žalobci ze dne 24.3.2016 č.j. 11 C 54/2015  

➤➤

➤➤Marné návrhy na tranformaci Art Language Factory, o.s. na Art Language Factory, z.s. podané Josefem Pospíšilem jako předsedou správní rady Art Language Factory,z.s., resp. prostřednictvím zmocněnce dle § 441 o.z. a § 26 odst. 3 o.s.ř. asociace Cannabis is The Cure,z.s. v zastoupení předsedy správní rady Dušana Dvořáka podané od dne 6.6.2016 mají kódy: GY3W-7UV-K6K2V, HY3W-7UV-K6K2V, JY3W-7UV-K6K2V, KY3W-7UV-K6K2V. 
 Navrhovatel prostřednictvím zmocněnce transformace  podal návrhy a změny stanov na podatelně Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc dne 16.1.2014(12.1.2014), 21.8.2014, 6.6.2016 (14.5.2016), 30.6.2016 (28.8.2016), 9.12.2016 a dne 9.8.2017 (15.8.2017) 7 navrhovatelů asociace Cannabis is The Cure,z.s.- viz níže
➤ Rejstříkovým soudem vědomě vadně vedené sídlo Art Language Factory, z.s. od 1.1.2014, kdy bylo sídlo do dne 14.5.2016 Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc (dodnes vedeno jako Tylova 963/2, pozn. 17.11.2017, řeší Vrchní soud v Olomouci), stejně jako bylo vadně vedeno pražské sídlo u dalších zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (Ateliér ALF,z.s. a Konopí je lék,z.s.) 
➤ Nové sídlo Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6 a nové složení správní rady Art Language Factory,z.s. (Josef Pospíšil, Jan Prokeš, Marek Rybář) bylo rejstříku navrhováno s ověřenými podpisy totožně v návrzích ze dne 6.6.2016, 30.6.2016, 9.12.2016 a dne 9.8.2017 předaném opětovně s úředně ověřenými podpisy všech navrhovatelů na podatelně soudu dne 15.8.2017  - důkazy zvůle níže 
9.12.2016➤
13.2.2017 a 15.8.2017 níže 

➤➤